Przyroda

Wykonujemy:

- Uproszczone Plany Urządzenia Lasu (UPUL) i Inwentaryzacje Lasu

- Inwentaryzacje zieleni

- Inne inwentaryzacje przyrodnicze i pochodne

- Plany ochrony rezerwatów przyrody i Natura 2000

- Prognozy oddziaływania na środowisko

- Ekspertyzy dentrologiczne

- Wyceny drzewostanów 

- itp.

Zapraszamy do współpracy

 

Odpady

Świadczymy usługi z zakresu:

- Gospodarka odpadami z procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody

- Gospodarka odpadami budowlanymi i innymi

- Transport odpadów

- Zbieranie odpadów w oparciu o kontenery: KP 36, KP 21, KP 7, Mulda, Bóbr 1100l i inne

- Czyszczenie kanalizacji z zagospodarowaniem powstałych odpadów

- Czyszczenie osadników, komór, lagun, zbiorników itp. z zagospodarowaniem powstałych odpadów

Zapraszamy do współpracy

 

Regon:050626344

Nip:5422503039

Krs:0000760993

Baza

 

ul. Zarzecze

03- 193 Warszawa

Pro-Las sp.z o.o. sp.k.

Kontakt

85 744 28 57

85 744 28 56

kontakt@pro-las.pl

tel

fax

email

tel

fax

606 357 756

22 747 06 13

(C)Pro Las Sp.J. 2016

Mapa Polski Targeo
Mapa Polski Targeo

Siedziba

 

ul. Elewatorska 11/1 

II piętro  

15-620 Bialystok